مخصوص کل کل کردن با دوستان


فروردین

FarvardinES 

اردیبهشت

OrdibeheshtES 

خرداد

KhordadES 

تیر :)

TirES 

مرداد

MordadES 

شهریور

SharivarES 

مهر

MehrrES 

آبان

AbaanES 

آذر

AzaarES 

دی

DeyES 

بهمن

BahmanES 

اسفند

EsfandESبرای مشاهده سری جدید استیکرها به وب سایت زیر مراجعه کنید

stickers.blog.ir