استیکر مدافعان حرم
https://telegram.me/addstickers/Modafeaneh_Haram

استیکر فرهنگ شهادت
https://telegram.me/addstickers/Farhang_Shahadat

استیکر میلاد امام رضا (ع)
https://telegram.me/addstickers/milad_emam_Reza

استیکر خانه های خدایی
https://telegram.me/addstickers/khanehaye_khodayi

استیکر منتظران ظهور
https://telegram.me/addstickers/Montazeran_zohour

➖➖➖〰➖➖➖

استیکر اسماء الحسنی
https://telegram.me/addstickers/asma_ol_hosna

استیکر تایپوگرافی ایات و روایات
https://telegram.me/addstickers/ayat_revayat

استیکر تایپوگرافی نوشته های مذهبی
https://telegram.me/addstickers/mazhabi_text
https://telegram.me/addstickers/mazhabi_text2
https://telegram.me/addstickers/mazhabi_text3

استیکر نوشته مذهبی
https://telegram.me/addstickers/falsafi_text

➖➖➖〰➖➖➖

https://telegram.me/addstickers/roz_Masjed
https://telegram.me/addstickers/tahavolatemantaghe_channel
https://telegram.me/addstickers/Molazemane_Haramتشکر از آقا مهدی بخاطر ارسال این مجموعه استیکر

برای مشاهده سری جدید استیکرها به وب سایت زیر مراجعه کنید