دوستی به نام عسل درخواست ساخت استیکر misa's daily life رو کرده بودن که انجام شد و لینک استیکر به صورت جداگانه در این پست قرار گرفت

لطفا هنگام درخواست استیکر حتی المقدور آیدی تلگرام یا ایمیل خود را درج کنید


https://telegram.me/addstickers/misasdailylife