اینبار لیست چند استیکر جالب رو براتون آماده کردیم

استیکر والیبالی برای تلگرام

https://telegram.me/addstickers/Iranvolleyball

استیکر جناب خان 1

https://telegram.me/addstickers/heheheo

استیکر جناب خان 2

https://telegram.me/addstickers/jenabkhaanstickers

استیکر فارسی کارتون های خاطره انگیز

https://telegram.me/addstickers/khaterat

استیکر رودی فارسی

https://telegram.me/addstickers/RudyFa1

استیکر ورزشی فارسی

https://telegram.me/addstickers/sportiran

https://telegram.me/addstickers/Bests11

استیکر رضا یزدانی

https://telegram.me/addstickers/Reza_YazDani

استیکر تیم ملی فوتبال

https://telegram.me/addstickers/rezagucci

استیکر علی کریمی

https://telegram.me/addstickers/alikarimi

استیکر باغ وحش وایبر

https://telegram.me/addstickers/viber_zoo

استیکر شرک

https://telegram.me/addstickers/SHREK01

استیکر تیم استقلال برای تلگرام

https://telegram.me/addstickers/steghlal

استیکر تیم پرسپولیس برای تلگرام

https://telegram.me/addstickers/fcperspolisبرای مشاهده سری جدید استیکرها به وب سایت زیر مراجعه کنید

stickers.blog.ir