پروکسی سالم و تست شده برای دور زدن محدودیت تلگرام. 

پروکسی ها تست و در صورت از کار افتادن روزانه جایگزین می شوند

   

Free SOCKS5 proxy for Telegram

  

Updated: 2019.10.11

   

   

بدلیل از کار افتادن پروکسی ساکس 5 در ایران میتوانید نسخه تلگرام ایکس Telegram X را نصب کنید و از پروکسی HTTP یا HTTPS استفاده کنید.


با توجه به دستور واحد اجرای دستورات دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه لینک دانلود حذف شد.

 


برای مشاهده مطالب جدید به وب سایت زیر مراجعه کنید 

stickers.blog.ir