گربه وایولت دختر وایبر

http://telegram.me/addstickers/leg_cat_1

http://telegram.me/addstickers/leg_cat_2

https://telegram.me/addstickers/LegcatByGhafoori

استیکر نیکو

https://telegram.me/addstickers/Nikko

استیکر باب اسفنجی

https://telegram.me/addstickers/Babsfanji1394

استیکر مینیون یزدی

https://telegram.me/addstickers/minionyazdi

ستیکر محک

https://telegram.me/addstickers/mahak1394

استیکر رها وایبر

https://telegram.me/addstickers/RahaByGhafoori

استیکر دخترونه Ginger

https://telegram.me/addstickers/Ginger_MFStickers


برای مشاهده سری جدید استیکرها به وب سایت زیر مراجعه کنید

stickers.blog.ir