پروکسی های سالم و تست شده برای دور زدن محدودیت تماس صوتی تلگرام
.
پروکسی ها تست و در صورت از کار افتادن جایگزین می شوند

درست است که تلگرام رفع فیلتر شده است ولی سرعت دانلود و بارگذاری با استفاده از پروکسی افزایش می یابد

Free SOCKS5 proxy for Telegram

Updated: 2018.02.17


آموزش

IP SERVER:PORT

95.85.36.236:1080

188.226.141.211:1080

188.226.141.216:1080

188.226.141.217:1080

207.154.231.216:1080

207.154.231.210:1080

138.68.173.29:1080

178.197.248.211:1080

213.136.81.199:31413

95.110.227.204:40196

95.110.227.204:30549

188.226.141.219:1080

46.101.225.83:1080

139.59.207.66:1080

138.68.161.157:1080

138.68.161.14:1080

96.57.111.173:13988

89.234.198.61:8071

213.136.81.199:62986

188.166.83.34:1080

173.192.21.89:1080

35.186.161.201:1080

123.201.110.194:1080

172.98.161.78:52705

207.154.231.209:1080

139.59.202.232:1080

88.99.61.122:9191

178.62.245.236:1080

138.68.120.201:1080

188.166.83.17:1080

81.190.75.183:16665

213.136.81.199:30594

188.226.141.61:1080

188.226.141.127:1080

188.166.201.181:1080

207.154.231.212:1080

146.185.168.235:1080

178.62.193.19:1080

207.154.231.211:1080

207.154.231.208:1080

207.154.231.213:1080

188.166.83.6:1080

144.76.74.17:1080

96.87.238.101:1080

195.154.38.186:10415

188.166.83.20:1080

138.68.161.60:1080

138.68.165.154:1080

138.68.169.8:1080

208.58.212.219:11249

برای مشاهده سری جدید استیکرهای تلگرام به وب سایت زیر مراجعه کنید

stickers.blog.ir